l


หน้าหลัก      เกี่ยวกับเรา      ผลิตภัณฑ์      กิจกรรม      ร่วมงานกับเรา      ติดต่อ

 

ร่วมงานกับเรา

ช่างไฟฟ้า - ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร (preventive maintenance) และ จัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของแผนก (KPI / Key Performance Indicator)
- จัดทำบันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสายโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลาและ ทำงานเป็นกะได้
- กรณีสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานขับรถส่งสินค้า (กทม.และปริมณฑล) 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งสินค้าตามจุดที่กำหนด ในกทม.และปริมณฑล
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
- มีใบขับขี่ ประเภทที่ 2
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความเชี่ยวชาญในการขับรถบรรทุก 6 - 10 ล้อ
- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
- กรณีสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานค้นคว้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
- จัดทำการทดลองบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- จัดทำเอกสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า รวมถึงกำหนดขั้นตอนการบรรจุสินค้า
- ประสานงานกับ supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ , เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
- มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1 - 3 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator
- กรณีสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตัวแทนจำหน่าย 2 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานขายและให้บริการหลังการขายยังร้านค้าในกรอบพื้นที่ได้ครบเต็มศักยภาพของตลาด
คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
- มีความสามารถในการกระจายสินค้าในร้านค้าต่างๆ
- รู้จักและชำนาญช่องทางการขายในแต่ละพื้นอย่างที่ดีโดยละเอียด
- มียานพาหนะ (รถยนต์ /รถกระบะ/ปิ๊กอัพ) เป็นของตัวเอง
- กรณีสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ท่านใดสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งใบสมัครของคุณมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เยเนอรัล กรุ๊ป
51/3 ม.2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41, คลองเกลือ, ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120
โทร : 02-980-9206 ต่อ 213 & 489 Fax : 02-973-1095, 02-980-9213
E-mail : hr@generalgroup.com
หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครงานต่อไปนี้

 

 

 

Copyrights © 2016 General Group. All rights reserved